L'educació emocional és una part essencial de l'educació de qualsevol persona i especialment, dels nens. Diversos estudis confirmen que, a major desenvolupament emocional, majors habilitats socials, menor nombre de conflictes i conductes, millor convivència escolar, major rendiment acadèmic i, en definitiva, millor desenvolupament integral del nen.

Per a aconseguir-lo es requereix pràctica contínua, per la qual cosa aquest tipus d'aprenentatge ha d'iniciar-se en edats primerenques i ser present durant tota l'etapa de desenvolupament dels menors.

Daniel Goleman, investigador i periodista va descriure la intel·ligència emocional com:

La capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar bé les nostres emocions en nosaltres mateixos i en les nostres relacions.

En resum, la intel·ligència emocional és la capacitat d'aprofitar les emocions de la millor manera i combinar-les amb raonament per a arribar a bon port.

La situació actual postpandèmia ha empitjorat a causa de la coexistència d'altres focus d'inestabilitat i incertesa prolongant la crisi econòmica i financera en moltes famílies, en la qual pares i mares  de molts nens, nenes i adolescents no tenen ingressos suficients per a accedir a les teràpies de suport que necessiten molts d'ells, afectant negativament en el seu desenvolupament acadèmic i emocional (fins i tot en la seva futura vida adulta).

Des de l'inici del curs 2021/22 la situació ha empitjorat degut que aquells alumnes amb dislèxia o altres trastorns de l'aprenentatge necessiten acreditar un 33% de discapacitat per a accedir a la beca per necessitats específiques de suport educatiu segons l'última reforma de la Llei orgànica d'Educació.

 La dislèxia afecta a un de cada deu menors d'edat

Per a moltes famílies, aquesta exigència deixa fora a la majoria dels seus fills/as  amb aquesta patologia. Segons la Federació Espanyola de Dislèxia per a complir els requisits han d'existir comorbilitats, doncs, encara que el grau de dislèxia sigui molt severa resulta utòpic aconseguir el 33% de discapacitat, la qual cosa a la nostra opinió atempta contra els drets fonamentals.

Des del departament de psicopedagogia en Institut Alba volem recordar que és bastant freqüent la coexistència de la dislèxia amb altres trastorns del neurodesenvolupament, com el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) o el Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL), la qual cosa determinarà les característiques de la intervenció i que requereix, en no poques ocasions, la intervenció simultània de diversos professionals com a logopedes, psicòlegs o psicopedagogs.

La dislèxia es caracteritza per ser la dificultat específica de l'aprenentatge més estesa del món, i encara que roman durant tota la vida, una teràpia adequada servirà per a evitar el risc de fracàs escolar o d'altres obstacles al llarg de la seva vida adulta.

“El primer i fonamental és que es detecti de manera primerenca i se'ls ensenyi segons les seves necessitats”

En breu complirem vint anys dedicats a ajudar i dotar d'eines a nens/as i adolescents amb dislèxia, que malgrat presentar un desenvolupament intel·lectual normal o per sobre de la mitjana, passa per un procés d'automatització més lent.

Com dèiem anteriorment, la intervenció simultània del departament de psicopedagogia, psicologia infantojuvenil i logopèdia es fa indispensable d'aquí el nostre servei integral en el procés d'avaluació i intervenció.

La logopeda del nostre centre prioritzarà treballar els sons, la consciència fonològica i la comprensió i velocitat lectora i coparticipant amb els centres escolars en les adaptacions metodològiques i eines que posin als nens amb dislèxia en igualtat de condicions per a aprendre a través d'eines que compensin aquesta desigualtat en l'aprenentatge.

Marta Romero Aznar, psicòloga general sanitària de *Institut Alba comenta que molts dels nois/as amb dislèxia o altres trastorns de l'aprenentatge que atenem en la consulta amb edats que no superen els deu anys quan acudeixen per primera vegada al centre detectem alts nivells d'estrès i elevats problemes d'autoestima.

Institut Alba vol ser el vostre centre de confiança, per això volem ressaltar la importància en el desenvolupament integral en la infància i adolescència, on la detecció i intervenció primerenca a casa i/o centres escolars seran claus per al seu desenvolupament acadèmic, emocional i la seva incorporació futura a l'àmbit laboral i personal.

 

Meritxell Alcaraz Forte 

Psicòloga col·legiada núm. 13.018 

Institut Alba: Centri de Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia

 

Prestem els nostres serveis en localitats pròximes: Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Cabrils, Cabrera, El Masnou, Alella, Teià, Tiana, Mataró, Montgat. També ens trobaràs en psicologia en línia.