POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVÍS LEGAL

El present avís legal (d'ara endavant, l'"Avís Legal") regula l'ús del servei del portal d'Internet www.institutalba.com/.*cat (d'ara endavant, el "Web") per Meralba Managenent SLU  amb domicili social en C/ *FLUVIÀ  4, PREMIÁ DE DALT, 08338, BARCELONA amb CIF B72772205

Legislació

Amb caràcter general les relacions entre MERALBA MANAGENENT SLU  amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de BARCELONA per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús

L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb MERALBA MANAGENENT SLU.

El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'Empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de MERALBA MANAGENENT SLU  i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni fins i tot citant les fonts, excepte consentiment per escrit de MERALBA MANAGENENT SLU. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'Empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (Links)

La presència d'enllaços (links) en les pàgines web de MERALBA MANAGENENT SLU té finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.

Confidencialitat i Protecció de Dades

A efecte del que es preveu en *RGPD de 27 d'abril de 2016, MERALBA MANAGENENT SLU informa l'Usuari de l'existència d'un tractament automatitzat de dades de caràcter personal creat per i per a MERALBA MANAGENENT SLU i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació. En el moment de l'acceptació de les presents condicions generals, MERALBA MANAGENENT SLU precisarà de l'Usuari la recollida d'unes dades imprescindibles per a la prestació dels seus serveis.

Registre de fitxers i formularis

L'emplenament del formulari de registre és obligatòria per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web. El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

A efecte del que es preveu en RGPD de 27 d'abril de 2016, l'informem que les dades personals que s'obtinguin a conseqüència del seu registre com a Usuari, seran incorporats a un fitxer titularitat de MERALBA MANAGENENT SLU amb C.I.F B72772205 i domicili en C/ FLUVIA NÚM 4 PREMIÀ DE DALT 08338 (BARCELONA), tenint implementades les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007, d'11 de juny.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se MERALBA MANAGENENT SLU de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. MERALBA MANAGENENT SLU  no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.  MERALBA MANAGENENT SLU es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a *MERALBA *MANAGENENT SLU de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l'Usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per MERALBA MANAGENENT SLU sempre que procedeixi de fonts alienes a MERALBA MANAGENENT SLU.

Cookies

El lloc www.institutalba.com/.cat no utilitza cookies, considerant tals fitxers físics d'informació allotjats en el propi terminal de l'usuari i serveixen per a facilitar la navegació de l'usuari pel portal. De totes maneres, l'usuari té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius.

Finalitats

Les finalitats de MERALBA MANAGENENT SLU són el manteniment i gestió de la relació amb l'Usuari, així com les labors d'informació.

Menors d'edat

En el supòsit que alguns dels nostres serveis vagin dirigits específicament a menors d'edat, MERALBA MANAGENENT SLU sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, en el seu cas, per al tractament automatitzat de les dades.

Cessió de dades a tercers

MERALBA MANAGENENT SLU no realitzarà cessió de dades dels usuaris a tercers.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició en l'adreça d'Internet a www.institutalba.com/.cat o bé per correu ordinari dirigit a MERITXELL ALCARAZ FORTE, Ref. RGPD, en C/ FLUVIÀ, 4, PREMIÁ DE DALT, 08338, BARCELONA. Per a exercir aquests drets és necessari que vostè acrediti la seva personalitat enfront de MERALBA MANAGENENT SLU mitjançant l'enviament de fotocòpia de Document Nacional d'Identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en Dret. No obstant això, la modificació o rectificació de les seves dades de registre es podrà realitzar en el propi *Site identificant-se, prèviament, amb el seu usuari i contrasenya.

Mesures de seguretat

MERALBA MANAGENENT SLU  ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides, i procuren instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades a MERITXELL ALCARAZ FORTE no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a MERALBA MANAGENENT SLU; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de MERALBA MANAGENENT SLU. Això, no obstant això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de MERALBA MANAGENENT SLU, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals. Uns certs serveis prestats en el Portal poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Aquest lloc web i els seus partners utilitza cookies per millorar la navegació i personalitzar la teva experiència d'usuari, així com per recopilar dades d'ús i estadístiques. Pots acceptar, rebutjar o gestionar l'ús d'aquestes galetes en tot moment a través de la nostra pàgina de galetes.
Acceptar Totes Rebutjar Personalitzar