Malgrat que la dislèxia és un trastorn mundialment acceptat, a causa de les repercussions acadèmiques, emocionals i la seva posterior prevalença tenim l'obligació com a centre psicopedagògic continuar divulgant i normalitzant aquest trastorn específic de l'aprenentatge, per això aprofitem la celebració del dia internacional de la dislèxia per a aprofundir sobre ella i les repercussions emocionals que deriven d'aquesta.Diversos estudis estimen, que la dislèxia afecta a un 11.8% de nens entre 2° i 6° d'Educació Primària.


L'Associació Internacional de Dislèxia [ANADA] la contempla com una dificultat específica d'aprenentatge (DEA) caracteritzada per dificultats tant de precisió com de fluïdesa en el reconeixement i la descodificació de les paraules escrites.


El Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-V) ho recull com a “trastorn específic de l'aprenentatge”, que pot estar acompanyat de problemes d'escriptura i de càlcul, per als quals s'usen els termes disortografia i discalcúlia, respectivament, així com, també es considera dins dels trastorns específics de l'aprenentatge escolar com a “trastorn específic de la lectura”, relacionat estretament amb el “trastorn específic de l'ortografia”.


Des de Institut Alba tractem la dislèxia com un trastorn de vital importància, en primer lloc, a causa de les seves greus repercussions a nivell acadèmic, a més com la dislèxia és associa al fracàs escolar i a posteriori per la seva prevalença.


La seva descripció i identificació, així com la seva avaluació i intervenció, han estat àmpliament investigades, no obstant això, les repercussions emocionals i problemes de conducta associats al trastorn, com l'autoestima, la inseguretat, el retraïment, l'ansietat per rebuig social o bé per problemes de la conducta, reben menys atenció malgrat la proliferació en els últims anys d'estudis centrats en aquests aspectes emocionals.

Els nens amb dislèxia tenen una autoestima més baixa que els seus companys sense dificultats, d'aquí ve que des de Institut alba abordem el trastorn com un factor multidimensional, gestionant el trastorn específic des de l'àmbit escolar, familiar, personal, entre altres múltiples factors.

La nostra experiència multidisciplinària en l'abordatge del diagnòstic i intervenció en alguns pacients que acudeixen al nostre centre, mostren signes de culpabilitat, així com falta de confiança en les seves capacitats després del seu fracàs lector i escolar acreixent els problemes d'ansietat i frustració, detectant episodis depressius en l'adolescència amb el pas del temps.El 70% de nens amb dificultats d'aprenentatge presentaven problemes d'ansietat, que podia valorar-se pels seus símptomes físics, l'evitació del mal i l'ansietat social i/o per fragmentació del nucli familiar.En l'última sessió clínica multidisciplinària prèvia a l'inici del curs escolar, entre l'àrea de psicopedagogia i psicologia infantil i adolescent, analitzem l'estudi dut a terme per Grills-*Taquechel , on en una de les seves mostres en educació Primària van trobar que els símptomes d'ansietat estaven negativament relacionats amb la fluïdesa lectora, de manera que a més ansietat pitjor execució en fluïdesa lectora.


Després de la sessió clínica, concloem la importància de desenvolupar una intervenció dual per a poder abordar tant en nens com adolescents els desajustaments socioemocionals que pot implicar la dislèxia com el retraïment, problemes somàtics, ansietat/depressió, comportament agressiu, problemes atencionales, del pensament i altres problemes socials.Nens i adolescents amb problemes de lectura presenten un risc moderat d'experimentar problemes comportamentals com l'ansietat i la depressió.Mitjançant el treball conjunt dels aspectes emocionals i conductuals conseqüència de la dislèxia tant en educació primària i educació secundària pretenem delimitar un perfil emotiu-conductual més ampli que l'abordatge del trastorn exclusivament des de les dificultats en l'aprenentatge.


El nostre objectiu principal és analitzar en els estudiants amb dislèxia en edat escolar aquells aspectes afectiu-comportamentals que es poden manifestar davant les seves dificultats. En cada intervenció individual partim de la base que els estudiants amb dislèxia o problemes específics de lectoescriptura presenten major prevalença a presentar una menor autoestima, major ansietat i/o més problemes de comportament degut a la conseqüència o repercussió d'aquestes dificultats en l'aprenentatge de la lectoescriptura i els problemes acadèmics, així podrem abordar aquelles àrees de l'àmbit escolar més afectades i que requereixen de major intervenció pedagògica.

En conclusió, després de la detecció, diagnòstic i avaluació primerenca per a determinar les necessitats específiques, hem d'implementar un pla multidisciplinari individualitzat dibuixat en el seu perfil emotiu-conductual.

Meritxell Alcaraz Forte 

Psicòloga col·legiada núm. 13.018 

Institut Alba és un centre multidisciplinari de Psicopedagogia, psicologia i logopèdia amb un equip de terapeutes especialitzat amb l'aval del nostre prop de vint anys des que obrim la consulta. Volem ser la teva solució i poder ajudar-te/ajudar-vos en les dificultats per les quals estàs/estigueu passant.

 

Prestem els nostres serveis en localitats pròximes: Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Cabrils, Cabrera, El Masnou, Alella, Teià, Tiana, Mataró, Montgat. També ens trobaràs en psicologia en línia.


Els nostres serveis:

Avaluació de la dislèxia | Estimulació cognitiva | Adquisició de la lectoescriptura | Consciència fonològica | Ritme i fluïdesa en la lectura | Ortografia | Trastorn específic del llenguatge (TEL) |Expressió escrita i oral | Tècniques d'estudi | Estimulació de les funcions executives | Planificació i organització | Atenció | Regulació dels impulsos | Memòria | Regulació de la conducta