Els trastorns de la parla i del llenguatge en la infància són més freqüents del que pensem, que afecten al voltant del 5-8% dels menors en edat preescolar i a un 4% en primària. D'aquí, que per a pares, mares i professors/as  sigui una de les majors preocupacions a causa de les dificultats en la comunicació entre els més petits i els seus sers estimats o educadors volem abordar la problemàtica en aquest article i en el primer micro taller de l'Escola de Pares.


«Els trastorns de la parla i del llenguatge afecten al voltant del 5-8% en edat preescolar i un 4% en primària»


En l'etapa escolar, els trastorns de la parla i del llenguatge pot associar-se a dificultats en l'aprenentatge de la lectoescriptura, a un rendiment escolar deficient, o ben a causa de trastorns de conducta o emocionals.

D'aquí la importància que des de la logopèdia transmetem a pares i mares de realitzar un diagnòstic i tractament adequat, perquè sense ell podria cronificarse la dificultat i que la patologia persisteixi en el 40-60% dels casos.

Des del departament de logopèdia en Institut Alba quan una família acudeix al centre preocupats pels problemes de comunicació del seu fill/a, durant l'entrevista inicial indiquem que per a un abordatge adequat el primer pas és determinar si el/la menor presenta un trastorn de la parla o un trastorn del llenguatge, o si en canvi el seu problema podria derivar-s'a nivell fonoarticulatori o psicolingüístico.Classificació dels trastorns de la parla i del llenguatge


TRASTORNS DE LA PARLA:

 • Dislàlia: S'espera que un menor de 4 anys pronunciï adequadament la majoria dels fonemes, i que als 6 anys els pronunciï tots normalment. Si us trobeu que si el vostre fill/a produeix una alteració en l'articulació que dificulta la comunicació, és recomanable que acudiu al centre Independentment de la seva edat.
 • Espasmofemia: Es recomana una intervenció "indirecta" fins als 6 anys, és a dir, no cridar l'atenció al nen per parlar mal; parlar-li en forma lenta i clara i evitar pressionar-lo a parlar o repetir les paraules fins que les digui bé. A partir dels 6 anys si que és necessari que acudiu al centre per a abordar el Trastorn fonoaudiólogo i psicològic.
 • Quequesa fisiològica o evolutiva: Ocorre al voltant dels 3 a 4 anys i és autolimitat. En aquest cas no recomanem una intervenció directa, tan sols la realitzaríem de manera "indirecta".
 • Parla taquilálica: Consisteix en una parla precipitada, producte de la qual, no s'entén el que el nen diu. En aquest cas recomanem una intervenció multidisciplinària per a abordar el grau i implicacions de l'ansietat del menor.

TRASTORNS DEL LLENGUATGE:

 • Retard simple del llenguatge: Llenguatge l'adquisició del qual es presenta cronològicament retardada, però que evoluciona adequadament  i que no compromet la comprensió. En aquests casos abordem el lleu trastorn des de l'estimulació del llenguatge.
 • Disfàsia o trastorn específic del llenguatge: Llenguatge l'adquisició del qual es presenta cronològicament retardada, i que a més evoluciona sense progressos. Els menors afectats per disfàsia mostren una alteració persistent en la comprensió, processament i l'ús d'un llenguatge complica la seva possibilitat de comunicar-se. En aquests casos, una vegada avaluat i diagnosticat el trastorn específic sol·licitem la intervenció immediata.
 • L'afàsia és una alteració adquirida del llenguatge, en el qual s'observa un desenvolupament normal, i posteriorment alteracions en la comprensió i/o expressió. En alguns casos aquest trastorn pot deure's a una lesió cerebral traumàtica, tumoral, mal formativa o infecciosa i requerirà la nostra intervenció immediata.


ALTERACIÓ D'ÒRGANS FONO ARTICULATORIS:

 • La hipoacúsia pot desenvolupar-se per conducció o sensorioneural.
 • La disglòssia és una alteració dels òrgans fono articulatoris, que causen un trastorn de la parla i llenguatge.
 • La Disàrtria és la dificultat en la pronunciació de les paraules d'etiologia neurològica.

TRASTORNS PSICOLINGÜISTICOS:

 • El trastorn d'espectre autista es caracteritzen per una alteració en la interacció social amb comportaments compulsius i rituals, i activitat motora estereotipada i repetitiva. Aquests pacients presenten trastorns del llenguatge, amb un desenvolupament d'aquest alterat i endarrerit, i presència d'ecolàlia, mal ús de pronoms, veu monòtona o atònica. En el 30% dels pacients autistes es descriu el fenomen de "regressió autista", caracteritzat per la pèrdua de les capacitats lingüístiques adquirides fins al moment.
 • Parlem de deficiència mental quan observem un retard global en la maduració neurològica i sensorial del/els menors/és. En relació amb el llenguatge podem identificar un retard en la seva adquisició i un ús inadequat d'aquest. Ens hem trobat que en algunes ocasions podria associar-se a dislàlia i taquilalia i hem d'abordar la intervenció de manera interdisciplinària.
 • El mutisme selectiu es caracteritza per un llenguatge i parla normals, però que, en determinades situacions, per exemple a l'escola o enfront d'unes certes persones es bloquegen.

La intervenció multidisciplinària és clau en aquest trastorn.


Com heu pogut comprovar, els trastorns de la parla i del llenguatge tenen el seu origen en diferents causes, la qual cosa implica que davant qualsevol sospita recomanem acudeixin a un especialista en logopèdia per a abordar un diagnòstic inicial per a iniciar una intervenció logopèdica al més aviat possible en cas de ser necessària, la conducta a seguir dependrà de l'avaluació i diagnòstic plantejat, sent el seguiment i intervenció constant clau  per a rehabilitar la parla i/o comunicació dels nostres petits.

Per aquest motiu, us convidem que us subscrigueu al nostre primer micro taller de l'escola de pares on abordarem les principals dificultats en la parla i el llenguatge des d'una perspectiva pràctica, activa i oferint consells que us seran d'ajuda.

Us esperem!

Carolina Torres Barbosa

Logopedia Clínica en Institut Alba: Centre de Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia

Prestem els nostres serveis en localitats pròximes: Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Premià de Dalt, Cabrils, Cabrera, El Masnou, Alella, Teià, Tiana, Mataró, Montgat. També ens trobaràs en psicologia en línia.