Les intervencions psicoeducatives estan dirigides a aquells alumnes de primària i/o secundària que presenten dificultats en el seu procés d'aprenentatge. Generalment, la presència de trastorns específics en l'adquisició i automatització de la lectoescriptura (dislèxia) o dificultats a nivell atencional (TDAH) interfereixen en el seu adequat progrés i en la consecució d'objectius acadèmics generant, a la vegada, frustració i baixa autoestima.
 
La seva eficàcia es basarà a anar més enllà i enfocar la teràpia cap a la millora de les causes que fan que no esten tenint el rendiment esperat.


 En la majoria de casos sol ser necessari treballar la motivació, l'organització i la planificació per a aconseguir que siguin autònoms i se sentin capaços d'afrontar qualsevol dificultat per ells mateixos.


 
Aquesta tasca és essencial que sigui duta a terme per psicòlegs i psicopedagogs que comptin amb els coneixements necessaris sobre les dificultats d'aprenentatge i les problemàtiques de comportament que poden anar associades. 
 
Institut Alba, a més, realitzem una intervenció enfocada cap a la millora de les competències individuals implicades en els processos d'aprenentatge com poden ser l'atenció, la memòria, el raonament lògic o matemàtic...

Com va dir Gabriela Mistral:


El futur dels nens és sempre avui, demà podria ser tard.


Meritxell Alcaraz Forte
Directora Institut Alba Premià de Mar (Barcelona)